YAMAHA CD-S1000 CD播放機
$ 60,900
品牌: YAMAHA  ⇒more...
型號: CD-S1000

產品規格:

◎Frequency Response CD 2 Hz–20 kHz
◎Harmonic Distortion CD 0.002%
◎Signal-to-Noise Ratio CD 113 dB
◎Dynamic Range CD 100 dB
◎Output Level CD (1 kHz, O dB) 2 ± 0.3 V
◎Dimensions (W x H x D)
◎435 x 137 x 440 mm
◎17-1/8” x 5-3/8” x 17-15/16”
◎Weight 15 kg

主要功能:

◎靜音的承盤系統和高精密度的CD驅動裝置

◎低雜訊、高轉換精密度的差動D/A轉換器

◎獨立結構的4部分電源供應

◎純音直通功能

◎可播放SACD、CD、CR-R/RW、MP3、WMA

◎從DAC開始變全程平衡式訊號傳輸

返回上一頁
產品上架時間 2011 十一月 12 週六.